Maciej Samborski

Using Video Chat

Our video calling solution requires no extra software installation (Zoom, Skype etc.). Everything is happening inside your internet browser. What is needed? a link for… Read More »

Zdalna prezentacja

Dzięki naszemu rozwiązaniu nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania (Zoom, Skype etc.). Wszystko odbywa się w przeglądarce internetowej. Widzowie mogą oglądać to, co pokazujesz im… Read More »