5 tips to look and sound better on a webcam

You don’t need to buy extra stuff to improve your looks and sound on a video call – just follow these simple tips.

  1. Turn on the lights in the room – cameras work better when it’s bright
  2. Never sit with your window behind you – otherwise you’ll end up as a dark silhouette
  3. Position your webcam at eye level – if needed, put some books under your laptop
  4. Don’t come too close to your webcam, leave some space above your head and under your chin – this space might be used to display messages and graphics
  5. Put on your headphones, even plain ones with no microphone – you’ll hear better and you’ll avoid echo.

Which tip was the most useful for you?

5 sposobów, jak lepiej wyglądać i brzmieć w kamerze internetowej

Nie musisz od razu kupować dodatkowego sprzętu, żeby wypaść lepiej podczas rozmowy wideo – wystarczy, że skorzystasz z poniższych wskazówek.

  1. Zapal światło w pomieszczeniu – kamery pracują lepiej, kiedy jest jasno.
  2. Nie siadaj na tle okna – inaczej będziesz czarną postacią na tle jasnego okna.
  3. Ustaw kamerę na wysokości wzroku – jeżeli trzeba, podłóż pod komputer kilka książek
  4. Nie zbliżaj się za bardzo do kamery, zostaw trochę miejsca nad głową i pod brodą – miejsce może się przydać na podpisy lub komunikaty
  5. Załóż słuchawki, nawet zwyczajne bez mikrofonu – będziesz lepiej słyszeć i unikniesz echa

Która z tych wskazówek przydała się najbardziej?