Umożliwianie transmisji na Facebooku – krok po kroku

Jeżeli chcesz, żebyśmy przeprowadzili transmisję bezpośrednio na Twojej stronie na Facebooku, musisz nas na nią „wpuścić”. To nie takie trudne – można to zrobić z komputera lub z aplikacji mobilnej. Oto instrukcja krok po kroku.

Przydzielanie ról na Facebooku – z komputera

1.  Zaloguj się na Facebooku i przełącz się na odpowiednią stronę (strzałka w prawym górnym rogu).

2. Kliknij „Ustawienia” na górnym pasku.

3. Kliknij „Role na stronie” w pasku po lewej stronie.

4. W sekcji „Przypisz nową rolę na stronie” wpisz adres e-mail lub imię i nazwisko odpowiedniej osoby, wybierz rolę (np. „Redaktor”) i kliknij „Dodaj”.

5. Jeżeli wpisana osoba zaakceptuje zaproszenie, będzie miała dostęp do Twojej strony.

Jeżeli chcesz odebrać komuś dostęp do swojej strony, możesz to zrobić w sekcji „Istniejące role na stronie”.

Przydzielanie ról na Facebooku – z aplikacji „Menedżer Stron”

1. Uruchom w telefonie lub tablecie aplikację „Menedżer Stron” (nie zwykłą aplikację „Facebook”) i w menu w lewym górnym rogu przełącz się na odpowiednią stronę.

2. Kliknij „Ustawienia” w prawym górnym rogu.

3. Kliknij „Edytuj role na stronie”.

4. Kliknij „Dodaj osobę do strony”.

5. Wpisz adres e-mail lub imię i nazwisko odpowiedniej osoby i kliknij na nią.

6. Wybierz rolę, np. „Redaktor” i kliknij „Dodaj”.

7. Jeżeli wpisana osoba zaakceptuje zaproszenie, będzie miała dostęp do Twojej strony.

Uwaga – tylko „Administrator” i „Redaktor” mogą prowadzić transmisje na Twojej stronie.